Om

Idéer
Barn brinner av iver att lära sig nya saker så de kan klara sig själva. Men vissa saker är svårare än andra. Och verktygen de får till sin hjälp är långt ifrån alltid anpassade till deras förutsättningar, utan är oftast bara mindre varianter av de hjälpmedel som vuxna använder.

På BOOH Can Do! vill vi utveckla snygga, roliga och funktionella produkter, som är anpassade efter barnens förutsättningar och preferenser. Produkter som utvecklar barnen och gör deras vardag lättare och samtidigt sprider glädje.

Värderingar
På BOOH Can Do! ser vi alla barn som unika individer med egna tankar och idéer, som alla vill växa, lära sig saker och bli något. Vi tror på att alla barn ska ha samma möjligheter att utvecklas och lära sig saker oavsett kön eller bakgrund. Vi tror på att stödja barnen i det de vill göra och den de vill vara och inspirera dem till att göra saker de normalt inte skulle gjort och att få dem att tänka i nya banor, och gärna lägga extra energi på att utveckla sidor som är svagare utvecklade. Vi tror på att lära ut tolerans och respekt för varandra och det fantastiska i att alla kan tycka, tänka och vara olika, och att det är ok.

Vi anser att traditionella könsroller är otidsenliga och att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett vem man är. Det är därför viktigt för oss att arbetet med att förändra dessa roller inte trivialiseras till att handla om preferenser om exempelvis färger som pojkar och flickor normalt har. Eller att man försöker likrikta allas tyckande och begränsa produkter till något som "passar alla" och tilltalar ingen. Arbetet bör vara fokuserat på att omforma innehållet i rollerna. Vi är alla olika, men ska behandlas likvärdigt och ska alla ha samma möjlighet att göra och bli just det vi själva vill.

Miljö
Vårt mål är att bidra till en miljömässigt hållbar utveckling genom att använda material och metoder som belastar miljön så lite som möjligt. Världen lånar vi från våra barn.

Samarbeten
Vi är öppna för att diskutera samarbeten kring produkter och idéer med andra företag och designers, som delar våra värderingar och som har produkter som ligger i linje med våra idéer. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion.

Ägande
Varumärket BOOH Can Do! ägs av R. Nordgren Innovation & Design AB, ett företag specialiserat på att utveckla lösningar och produkter som är speciellt anpassade för sina användares specifika förutsättningar.

Start | Om oss | Beställ | Kontakt
Copyright © 2016 BOOH Can Do!