Välkommen till

BOOH Can Do! är det nya märket för funktionella, snygga och roliga produkter, som är utvecklade utifrån barnens egna förutsättningar och preferenser. Produkter som gör det möjligt för barnen att göra saker själva och på så sätt utvecklar dem och gör deras vardag lättare och samtidigt sprider glädje.

Barn brinner av iver att lära sig nya saker så de kan klara sig själva. Men många saker är svåra och kräver hjälp från vuxna, vilket gör att barnen måste vänta och inte kan göra saker i den takt de själva vill, när de vill. Och verktygen de får till sin hjälp är långt ifrån alltid anpassade till deras förutsättningar, utan är oftast bara mindre varianter av de hjälpmedel som vuxna använder. Barn behöver saker som är anpassade för dem.

BOOH Can Do! - för barn som kan själv.


BOOH Can Do!
på TV


Se
Produktfilmer


Information
Om